"POMÓŻ MI POLSKO"
Działanie „Przestrzeń Życia dla Rodziny”

Działanie „Przestrzeń Życia dla Rodziny”

W następstwie zawiadomienia o przejęciu wszelkich zasobów stanowiących dobro wspólne rdzennych mieszkańców, również poza bezprawnie funkcjonującymi granicami i podziałami tzw. państwa polskiego, stworzyliśmy dla Narodu Suwerenów działanie pn.:

 

„Narodowy Program Rodzin Osadniczych”

Jest to propozycja, programu wspólnego z współpracującymi z  Narodową Radą Życia, tzw. Urzędami Życia, czyli tymi, które uznały, iż chcą się przetransformować, zaprzestać działalności przestępczej i zostać zalegalizowanymi w Narodzie.

Program przeznaczony jest dla 300-600 rodzin z całej Polski (na początek), dla których miasta działają z największą szkodą lub które straciły dach nad głową oraz środki do życia. Planujemy uruchomić te możliwości z wolnych odzyskanych zasobów, m.in. z KRWR, PGLLP (tzw. lasy państwowe), możliwie w każdym powiecie po kilka możliwości zagospodarowania przestrzeni.

Wskazane zasoby (odzyskane dla Narodu, w ramach Rodzin Autonomii), będą mogły być przeznaczone na ochronę i odzyskanie tożsamości i godności rdzennych mieszkańców m.in.

 • Enklawy Życia – miejsca odzyskane po przodkach, m.in. nabytych na bazie bezprawnych umów, z podstawową infrastrukturą, własną edukacją i usługami oraz żywnością, często także energią, w których organizują się rodziny i ludzie żywi,
 • Parki życia – miejsca pamięci rdzennych mieszkańców, poza tzw. cmentarzami komunalnymi, które w przeciwieństwie do tworów sekt religijnych, nastawione są na szacunek do życia po tzw. śmierci i dbałości o zdrowie i życie przyszłych pokoleń,
 • Plantacje życia – miejsca wolnej hodowli upraw wszelkiego rodzaju roślin, m.in. konopii, które niegdyś stanowiły podstawę gospodarki i życia oraz zdrowia człowieka i zwierząt
 • Osady życia – przestrzenie ludzi wolnych, którzy rezygnują z mieszkania w betonowych strukturach zatrutego środowiska naturalnego miast i wsi, które przyczyniają się do powolnej śmierci człowieczeństwa i sprzyjają ludobójstwu.
 • Gospodarstwa Życia – przestrzenie rolnych użytków, w uprawach permakulturowych lub naturalnych dla środowiska (bez stosowania nawozów i innych trucizn), do wykorzystania na rzecz kooperatyw żywieniowych wolnych ludzi.
 • Oazy Życia – Kompleksy przestrzeni sanatoryjnych, z infrastrukturą terapeutyczną i rehabilitacyjną dla ofiar przestępczości zorganizowanej tzw. państwa polskiego i innych korporacji o charakterze biznesowo-mafijno-polityczno-religijnym.
 • Edukację życia – szkoły i przedszkola oraz uczelnie dla dzieci i młodzieży, bez oceniania, z prawdziwą historią oraz wolnością kreacji przez same dzieci, z Ich a nie korporacyjnego biznesowego
 • Współdzielnie Życia – miejsca lokalnych działalności ludzi samostanowiących o swoich gospodarstwach domowych, które wraz z innymi rodzinami, współdzielą przestrzenie, w celu efektywności wytwarzanych zasobów na potrzeby lokalnej wspólnoty.
 • Pracownie Życia – Służące doskonaleniu i nauce rzemiosła oraz podstawowej technologii do samowystarczalności oraz rozwoju talentów i zdolności artystycznych ludzi żywych

 

WARUNKI UDZIAŁU W DZIAŁANIU:

———————- —————————-

 • W programie mogą wziąć udział wyłącznie ludzie świadomi czujący z serca, prawdy, poszukujący drogi życia we wspólnotach dla siebie i swoich rodzin oraz grup ludzi zaprzyjaźnionych. Organizujemy także łączenie w grupy ludzi, wcześniej ich dobierając lub integrując online lub w kręgach ;).
 • Dążymy do całkowitego wyswobodzenia się od kontroli umysłu, systemów, korporacji i religii, dążąc do transformacji zniewolenia w życie na wszystkich poziomach. Kierujemy się ku życiu i wspólnie odbudowujemy narodowość lachicką, której bezprawnie nas pozbawiono dziecka.
 • Jesteśmy wszyscy rodziną ludzi żywych na świecie, jako ludzkość której podstępem zabrano świadomość i wolność, odkrywamy korzenie tożsamości po przodkach, odzyskujemy ziemie, honor i godność, którą nam ukradziono, zaczynamy żyć i uczyć się nowej drogi życia.

 

w ramach programu dostępne m.in. :

————————- —————————

 

Zapewnione wsparcie:

————————– ————————-

 

Wydarzenia, które większość z nas powinna przejść, by móc korzystać z innych narzędzi:

——————————- ——————————————-

 

Co więcej w planach:

————————- ———————–

 

Dla zainteresowanych:

————————- ——————————–

ODCZYT ENERGETYCZNEGO DNA:www.dna.zycia.pl

 

GRUPY NA TELEGRAMIE ZWIĄZANA Z:

 • PRZESTRZENIĄ ŻYCIOWĄ: OSADAMI, PARKAMI, WIOSKAMI, ENKLAWAMI ŻYCIA – PRZEJDŹ 
 • KSZTAŁCENIEM I EDUKACJĄ: SZKOŁY, PRZEDSZKOLA, WARSZTATY,  UCZELNIE ŻYCIA – PRZEJDŹ
 • GOSOPDAROWANIEM: SIECI SPRZEDAŻY, PRODUKTY, PRZETWORY, URZĄDZENIA – PRZEJDŹ
 • WSPÓŁPRACĄ: USŁUGI, PRACA, WALUTA LOKALNA, KOOPERATYWY ŻYCIA – PRZEDŹ
 • KONSULTACJAMI: RODZINA, ZWIĄZEK, DZIECKO, PRAWO, DNA ŻYCIA – PRZEJDŹ