"POMÓŻ MI POLSKO"
ZAKŁADAM OSADĘ ŻYCIA W POLSCE

ZAKŁADAM OSADĘ ŻYCIA W POLSCE

WARUNKI UDZIAŁU W PROGRAMIE:

———————- —————————-

  • W programie mogą wziąć udział wyłącznie ludzie świadomi czujący z serca, prawdy, poszukujący drogi życia we wspólnotach dla siebie i swoich rodzin oraz grup ludzi zaprzyjaźnionych. Organizujemy także łączenie w grupy ludzi, wcześniej ich dobierając lub integrując online lub w kręgach ;).
  • Dążymy do całkowitego wyswobodzenia się od kontroli umysłu, systemów, korporacji i religii, dążąc do transformacji zniewolenia w życie na wszystkich poziomach. Kierujemy się ku życiu i wspólnie odbudowujemy narodowość lachicką, której bezprawnie nas pozbawiono dziecka.
  • Jesteśmy wszyscy rodziną ludzi żywych na świecie, jako ludzkość której podstępem zabrano świadomość i wolność, odkrywamy korzenie tożsamości po przodkach, odzyskujemy ziemie, honor i godność, którą nam ukradziono, zaczynamy żyć i uczyć się nowej drogi życia.

 

w ramach programu dostępne m.in. :

————————- —————————

 

Zapewnione wsparcie:

————————– ————————-

 

Wydarzenia, które większość z nas powinna przejść, by móc korzystać z innych narzędzi:

——————————- ——————————————-

 

Co więcej:

————————- ———————–

 

Dla zainteresowanych:

————————- ——————————–

ODCZYT ENERGETYCZNEGO DNA: www.smart-human.design

 

GRUPY NA TELEGRAMIE ZWIĄZANA Z:

  • PRZESTRZENIĄ ŻYCIOWĄ: OSADAMI, PARKAMI, WIOSKAMI, ENKLAWAMI ŻYCIA – PRZEJDŹ 
  • KSZTAŁCENIEM I EDUKACJĄ: SZKOŁY, PRZEDSZKOLA, WARSZTATY,  UCZELNIE ŻYCIA – PRZEJDŹ
  • GOSOPDAROWANIEM: SIECI SPRZEDAŻY, PRODUKTY, PRZETWORY, URZĄDZENIA – PRZEJDŹ
  • WSPÓŁPRACĄ: USŁUGI, PRACA, WALUTA LOKALNA, KOOPERATYWY ŻYCIA – PRZEDŹ
  • KONSULTACJAMI: RODZINA, ZWIĄZEK, DZIECKO, PRAWO, DNA ŻYCIA – PRZEJDŹ 

 

 

 

 

W rama